Zarząd

Obecnie w skład Zarządu Wspólnoty ul. Okólna 37-51 w Pile:

 Marcin LEISZYS

 Wojciech PACHOLSKI

Daniel ROBAK

 Rafał ROGOSZ

 

Członkowie Zarządu są do Państwa dyspozycji:

 w biurze Wspólnoty w każdy trzeci czwartek  miesiąca, w godzinach 18.00-19.00

 pod adresem e-mail: zarzad@wmokolna.pl