Sprzątaj po swoim psie!

Jednym z ważniejszych obowiązków opiekuna czworonoga jest sprzątanie po swoim czworonogu (Uchwała nr XXXIV /426/13 Rady Miasta PIŁA z dnia 28.05.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta PIŁA).

Każda osoba wyprowadzająca zwierzę domowe na spacer jest zobowiązana do ochrony terenów przeznaczonych do wspólnego użytku przed zanieczyszczeniami, na przykład psimi odchodami. Nieprzestrzeganie przepisu grozi otrzymaniem mandatu w wysokości do 500 zł.