wspólnota mieszkaniowa okólna

Sprzątaj po swoim psie!

Jednym z ważniejszych obowiązków opiekuna czworonoga jest sprzątanie po swoim czworonogu (Uchwała nr XXXIV /426/13 Rady Miasta PIŁA z dnia 28.05.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta PIŁA). Każda…

Czytaj więcej